Bedrägeribrott mot äldre

Kraftfulla informationsåtgärder krävs för att minska bedrägeribrott mot äldre

Tillvägagångssätten vid brotten är flera, men bedragarna utger sig ofta för att vara från banken, polisen eller en annan institution som de äldre har förtroende för.
De riktar sig mot en allt äldre grupp, många brottsoffer är över 80 år. Förutom att bedragarna många gånger kommer över personens livsbesparingar, innebär det också ett svårt trauma för den utsatte.

- Bedragarna kan säga att de är poliser som kommer med dödsbesked, att de ska stoppa ett bedrägeriförsök eller stoppa pågående brottslighet i närområdet. Den första kontakten sker ofta via telefon eller sms för att sedan avslutas med att bedragaren lurar till sig bankkort, pinkod eller värdesaker i hemmet.

- Polisen har tagit fram ett informationsblad med tips och råd. Inom kort kommer också polisen i samarbete med SPF och PRO med ett större informationspaket "Försök inte lura mig" med råd och tips till äldre hur man skyddar sig i hemmet, på nätet och på stan.

Viktiga råd och tips
• Polisen ber aldrig om inloggningskoder till banken eller BankID. Man ger heller aldrig dödsbud via sms.
• Om någon säger att den ska göra ett hembesök, fråga varifrån han eller hon ringer, och lägg sedan på luren. Ring sedan till den institution som personen säger sig kontakta dig ifrån för att se om det stämmer.
• Om det kommer ett oanmält hembesök, släpp aldrig in någon obekant i ditt hem.
• Om du är osäker, ring upp en anhörig eller annan som kan hjälpa dig.
• Ring din bank direkt om du lämnat ut några uppgifter, så att de kan spärra ditt konto och försöka hindra att pengar skickas. Ring sedan polisen, 114 14.

Lämna aldrig ut inloggningsuppgifter till
någon - varken till polisen eller banker

Detta är ett sammandrag av ett informationsblad från polisen. Här kommer också två länkar till polisens webbplats om hur man förebygger brott och hur man anmäler fullbordat brott
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/bedrageri/