Hedersledamöter

Uppdaterades: 08 mars 2019

Våra hedersledamöter p g a deras långvariga arbete i föreningen:

Birgitta Borgström
Felix Eriksson
Ulf Hernestam
Birgitta Jonsson
Per Knutsgård
Loolie Lind
Aina Svensson

 

Publicerades: 07 februari 2018 Uppdaterades: 08 mars 2019