Hedersledamöter

Våra hedersledamöter p g a deras långvariga arbete i föreningen:

Birgitta Borgström
Felix Eriksson
Ulf Hernestam
Birgitta Jonsson
Per Knutsgård
Loolie Lind
Aina Svensson