Programgruppen

Inger Larsson

Sammankallande

Solveig Hornbeck

Birgitta Borgström

Gunilla Andersson

Cristina Santos

Ulla Fernberg

Yvonne Sundström