Stockholms Stads Trygghetsjour

Uppdaterades: 15 januari 2019

Trygghetsjouren 08-508 40 700 för akuta behov av hjälp med hälsa och hemtjänst dygnet runt, året runt

På trygghetsjouren finns jourhandläggare för den händelse biståndsbeslut krävs så att man kan få hemtjänst direkt, t ex om man kommer hem från sjukhus och inte klarar sig själv; där finns läkare och hemsjukvård att tillgå vid akuta situationer. Trygghetsjouren hjälper också till praktiskt mellan ordinarie hemtjänstbesök om det behövs. Exempel på vad Trygghetsjourens personal kan göra: bädda om, byta blöjor, ge akutmedicin, bedöma vilken hjälp som behövs, allt som behövs för att man ska ha det bra. En stor trygghet!

 

Publicerades: 11 januari 2017 Uppdaterades: 15 januari 2019