Tänk säkert

Skydda dig mot bedrägerier

 Läs information från myndigheterna  - MSB, Verksamt.se och Polisen

Här är fler intressanta länkar till seminarier, som har arrangerats av 
Polisen i samverkan med äldreorganisationerna PRO, SPF seniorerna och Brottsofferjouren.

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/vilseledd-och-lurad

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/vilseledd-och-lurad-forsakringar-och-vittnesstod

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/social-eningeering

Läs reportaget under rubriken Bedrägerier mot äldre och titta på videon som Stockholmspolisen har tagit fram.