Styrelsen

Uppdaterades: 24 april 2020

Birgitta Borg

Ordförande

Nini Engstrand

Vice Ordförande

Eva Söderbärj

Sekreterare

Thorvald Ehn

Kassör

Elisabeth Ryde

Medlemssekreterare

Inger Larsson

Program

Anna Söderström

Birgitta Thulin

Kerstin Levisohn

Cristina Santos

Björn Sundström

Publicerades: 03 januari 2017 Uppdaterades: 24 april 2020