Bankfack försvinner

Bankfack försvinner - kontanterna också? 

En artikel i SPF:s tidning Senioren pekar på ett växande problem som uppmärksammas mer och mer: De svenska bankerna stänger sina lokala kontor i ökande grad och därmed försvinner också bankfacken. Det drabbar många av oss seniorer, som därmed får se till att ha värdeföremålen hemma i stället. Madrassen har kommit tillbaka!

I september 2020 beslöt Handelsbanken att stänga 180 av sina drygt 1 200 bankkontor över hela landet. Detta ska vara verkställt mot slutet av innevarande år.

Många banktjänster kan genomföras digitalt, men att förvara värdesaker i bankfack går inte att ersätta med ”ettor och nollor” (läs: digitalt/red anm) skriver Senioren.

Ledsen Sikström
Alternativ som kassaskåp i hemmet och dokumentförvaring hos begravningsbyråer räcker inte, menar Peter Sikström, SPF Seniorernas generalsekreterare.

– Det finns en oro bland de äldre som använder bankfack. Det kan vara mammas smycken eller pappas guldklocka, saker man inte använder själv men som man inte vill ska gå ur släkten. De värdesakerna låser man in i bankfack för att vara säker på att de ska finnas kvar om något händer, säger Sikström och fortsätter:

– Jag är djupt ledsen över att bankerna återigen ignorerar äldre personers oro i det här. Det finns många som känner att ingen lyssnar på dem.

På Handelsbanken hänvisar man till vikande efterfrågan på bankfack.

– Vi ser inte att den utvecklingen kommer att vända i framtiden, säger bankens affärsutvecklingschef Mikael Jismark till DN, citerad i Senioren

Situationen på Kungsholmen

Bara på Kungsholmen har minst fem kontor stängts de senaste åren. 

– Det är en tråkig väg vi går, säger en kvinnlig pensionär som intervjuas i Mitt i Kungsholmen.

Både SEB och Swedbank har stängt ner sina kontor kring Kungsholmstorg. Nyligen stängde även Nordea sitt kontoret ”på hörnet” i korsningen av Sankt Eriksgatan och Fleminggatan. Där ska det bli krog nu.

Handelsbanken påpekar:

– Digitaliseringen har påskyndat utvecklingen, i dag är många avtal digitala vilket minskat efterfrågan från våra kunder när det kommer till bankfack för fysisk förvaring av viktiga dokument. Vi kan erbjuda våra kunder förvaring av avtal och viktiga dokument via vår externa samarbetspartner Lexly, säger Ulrika Staffas Nordqvist, kontorschef Handelsbanken Arbetargatan. 

Pensionärsorganisationer, exempelvis Stadsdelsnämndens Pensionärsråd (SPR) på Kungsholmen pekar på att det är svårt för många äldre att hantera digitala tjänster. Det kan också vara knöligt att ta sig till ett bankkontor nere i City för att få hjälp med olika ärenden.

På Cornucopia, en ”blogg om ekonomi och samhälle”, diskuterar utgivaren bankfacksfrågan. (Draken tar inte ställning till bloggsajtens allmänna vederhäftighet, men i denna fråga verkar det vettigt/red anm).

”Bankfack har delvis spelat ut många av sina roller i den allt mer digitaliserade nutiden - man behöver inte lägga aktiebrev och obligationer i dem längre, utan användningen är lite annorlunda idag.

Det kan fortfarande finnas värdeföremål man vill lagra i bankfack, t ex investeringsguld och investeringssilver, samt dyrare smycken som används sällan.

Samtidigt har det tillkommit nya föremål, som fysiska backuper (av innehåll på hårddiskar/red anm) man vill förvara säkert off site. Oftast kanske det räcker med molntjänster, men inte alltid och inte för alla, beroende på om man vill förlita sig på molntjänster för exempelvis alla sina bilder.

Du behöver egentligen bara ha bankfack om du har fysiska stöldbegärliga värdeföremål, som du sällan använder - dyra smycken eller investeringsädelmetall, säger bloggens författare.

”Ett alternativ för den som absolut vill ha något motsvarande bankfack är att skaffa en postbox. Där kan du förvara viktiga papper, och vill du lägga dit något nytt viktigt papper kan du bara skicka det till din egen postbox. Du behöver inte ens åka dit. Det är kanske lite överkurs dock, och postbox är dyrare än bankfack”, förklarar bloggen.

Text: Bengt Magnusson

 

Kontantuppror!

SPF Seniorerna kämpar för rätten att använda kontanter och är därför medlem i Kontantupproret. Vi inrättar nu Kontantpriset, tack vare en privat donation. Mer om detta i tidningen Senioren.

Kontantupproret (www.kontantupproret.se) tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av alternativa lösningar. 

Kontantupproret anser att frågan om kontantförsörjningen ska behandlas i en demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om. Kontantupproret anser också att en offentlig aktör ska stå som garant för att kontanter ska vara tillgängliga i hela landet.

Bakom initiativet står Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson, som tidigare varit Sveriges rikspolischef och landshövding i Östergötland. Kontantupproret är ett löst sammansatt nätverk av intresseorganisationer, politiker och intressenter. 

Text: BM

 

Utredning om kontanterna
I slutet av 2020 tillsatte regeringen en kontantutredning i syfte att göra en bred kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera statens framtida roll. Anna Kinberg Batra har fått i uppdrag att leda utredningen tillsammans med en expertgrupp. Resultatet ska presenteras i november 2022. DU kan påverka! Skriv ett mejl för att påverka utredningen och berätta om varför kontanter är viktigt för dig. Mejladress: fi.betalningsutredningen@regeringskansliet.se. 

Text: BM