Om föreningen

Uppdaterades: 08 mars 2019

Välkommen till SPF Seniorerna Draken Kungsholmen

SPF Seniorerna Draken Kungsholmen är en av knappt 800 föreningar i en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer med cirka 260 000 medlemmar. Verksamheten är inriktad på att stärka medlemmarnas inflytande, valfrihet och livskvalitet.

SPF Seniorerna Draken Kungsholmen bildades 1984 och hade 2019-01-01
1 208 medlemmar och 78 vänmedlemmar. Vi har ett omfattande och variationsrikt program, som torde tillfredsställa de flesta smakriktningar. Medlem och vänmedlem får SeniorDRAKEN hemsänd 4 ggr per år, en satsning på information och gemenskap som vi hoppas ska vara till glädje även för den som inte kan eller orkar delta i våra arrangemang.

Vi gör utflykter och studiebesök på intressanta företag, institutioner och sevärdheter av olika slag. Vi spelar bridge, vi har pubaftnar, vi har gemensamma luncher och vi erbjuder intressanta resor i samarbete med utvalda researrangörer. Vi har diverse friskvårdsaktiviteter, såsom bridge, bordtennis, boule, bowling, golf, yoga, stavgång, Zumba Dans, där vi förutom fysisk aktivitet också har en givande social gemenskap.

En gång i månaden träffas vi i vår samlingslokal, där vi får lyssna till en underhållande artist eller intressant föredragshållare. Vi får information om nyheter från SPF:s Förbund och Distrikt samt från nämnder och förvaltningar på Kungsholmen. Vi dricker kaffe med dopp och har dragning i vårt lotteri. Vi får information om kommande aktiviteter och det finns tillfälle att teckna sig för dessa.

Tecknet på att en förening är livskraftig är att man förnyar sig och att nya medlemmar engagerar sig i styrelse och kommittéer. Det är medlemmarnas närvaro och deltagande i möten och aktiviteter, som är föreningens största tillgång - stor anslutning skapar trivsel och gemenskap.

Som medlem i vår förening tillhör du SPF Seniorerna. SPFs prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, Äldres hälsa och omsorg, Äldres boende, Äldres inflytande, Äldres rätt att arbeta.

Du får tidningen Senioren, som kommer ut med 9 nr per år. SPF erbjuder också utmärkta kollektiva försäkringar till låga priser. Det är viktigt att man ser över sitt försäkringsskydd, eftersom många kollektiva liv- och olycksfallsförsäkringar upphör, när man lämnar förvärvslivet.

Läs mer om våra medlemsförmåner,  både från förbundet och stockholmsdistriktet.
Det finns många fördelar att vara med i vår SPF-förening och du gör ett bra val genom att ansluta dig till SPF Seniorerna Draken Kungsholmen. 

 

 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 08 mars 2019