KulturAnnexet

Intensiv lokaljakt på Kungsholmen

Vi letar med ljus och lyckta efter lokaler för vår verksamhet, säger Camilla Skorup (t v) och Ebba Strid Udikas (t h) från KulturAnnexet, som här flankerar SPF Draken Kungsholmens Nini Engstrand. Foto: BM.

 

”En grupp medborgare på Kungsholmen”, kultur- och hantverksutövare, har med start i maj 2020 arbetat intensivt för ett Kulturcentrum på Kungsholmen. Projektet kallas KulturAnnexet, delvis för att fokus i början låg på ”Annexet” vid Smedsudden.
Men Stockholms stad tecknade i stället ett tioårskontrakt med en annan intressent, som kommer att driva restaurang och underhållningsverksamhet där.

Det kanske i och för sig behövs, men det hela fick arbetsgruppen att byta fokus och tänker nu verka för inrättandet av ett ”Kulturcentrum” i gamla Landstingsområdet vid Hantverkargatan. Där finns det nämligen ett flertal äldre och oanvända byggnader som möjligen skulle kunna vara lämpliga för diverse kulturella aktiviteter.

Samarbetspartners
Flera samarbetspartners har visat intresse, bl a Folkuniversitetet och ”12 Broar”, en ideell konstförening med ett 50-tal konstnärer och konsthantverkare verksamma på Kungsholmen. En vänförening har startats, ”KulturAnnexets Vänner”, som har samlat lokala föreningar och andra enskilda aktörer.

˗ Ett brett och välmående kulturliv har ett värde i sig självt och har en avgörande betydelse för ett demokratiskt samhälle i ständig utveckling, säger Camilla Skorup, ordf för den ideella föreningen Mobila Konsthallen och en av de drivande i lokaljakten:
˗ Vi menar att kulturen bör och kan stå för en betydande del av den ekonomiska tillväxten, främja turistnäringen och stärka staden.

Visionsmöte
Ett visionsmöte om saken arrangerades i mitten av september. Till mötet var, bland de drygt tio deltagarna, SPF Draken Kungsholmen inbjuden och representerades av v ordf Nini Engstrand.

˗ För oss är ju lokalfrågan en av de absolut främsta stötestenarna i ambitionen att bedriva meningsfull medlemsverksamhet, säger hon.

Nu visar det sig att Regionen förfogar över ett flertal tomma byggnader i Landstingsparken, kanske finns det anledning att diskutera dessa med såväl staden som regionen, frågan är hur. För styrelsen i SPF:s lokalavdelning Draken har frågan högsta prioritet!

˗ Draken håller alla dörrar öppna för samverkan i frågan om lokaler, säger Nini Engstrand. Ett kampanjmöte med Kungsholmens föreningsråd hålls den 17 november där inbjudan hade gått till tjänstemän på kulturförvaltningen i Stockholm, representanter från Region Stockholm, förvaltare av Landstingsparken (Locum), representanter för Kulturrådet och förtroendevalda politiker med inriktning på kultur.  Kanske det börjar röra på sig nu då?

Text: Bengt Magnusson

˗