Varför bli medlem i SPF Seniorerna Draken

8Du som nyligen gått i pension eller kommer att gå i pension inom kort är kanske lite orolig över att du mister kontakten med dina gamla arbetskamrater. Det är ju trevligt att ha någon att äta lunch med, att ventilera vardagliga händelser, aktuella TV-program, politik etc tillsammans med.

Genom att gå med i SPF Seniorerna får du möjlighet att bygga upp ett nytt nätverk med nya trevliga människor, som är i samma situation som du. Som pensionär har du ju gott om tid - i alla fall innan du har fyllt din almanacka med nya aktiviteter - och då är det ju trevligt att göra saker tillsammans med andra personer.

• Du kan få intellektuell stimulans genom kulturupplevelser, studiecirklar och resor
• Du kan genom nya kontakter inspireras att återuppta gamla och odla nya intressen
• Du kan få hjälp med att finna information och stöd i frågor som rör ekonomi, hälsa,   vård och omsorg
• Du kan fortsätta med goda vanor när det gäller motion och fysiska aktiviteter        tillsammans med nya vänner
• Du har stora möjligheter att sprida och dela arbetsglädje genom att aktivt delta i  styrelse- och kommittéarbete
• Dina kunskaper och din kompetens blir en tillgång för föreningen och du får en  uppgift att fylla, kanske inom ett helt nytt område
• Du har möjlighet att påverka de viktiga äldrefrågorna
• Du har möjlighet att teckna en förmånlig olycksfalls- och livförsäkring
• Du har en mötesförsäkring - en olycksfallsförsäkring som gäller under SPF-mötet
• Du har rabatt på allt från energi till resor och tidningar
• Du får Medlemstidningen Senioren, som kommer ut med 9 nr per år och vår egen  SeniorDRAKEN med 4 nr per år.

Vem kan bli medlem
Alla med ålderspension är välkomna. Detta gäller även dig som har avtals-, sjuk- eller deltidspension, även om du ännu inte har fyllt 65 år. Är du är gift eller sambo med pensionär är du också välkommen.

Medlemsavgiften är 280 kr per år och vänmedlemmar betalar 80 kr.

Välkommen som medlem i vår förening!