Seniordagen

Seniordagen fick påhälsning av polisen

  • Sara Qviberg
  • Gisella Bjurhall
  • Cristina Santos
  • Sara Qviberg
  • Gisella Bjurhall
  • Cristina Santos

 

Årets Seniordag – ett samarrangemang mellan PRO och SPF Seniorerna Kungsholmen – ägde rum 27 oktober på Parmmätargatan 3. Två programpunkter vardera fm och em samt pausgympa i regi av Activage. Och lotteri! Vem vann…?

Samlingssalen var fullsatt när Seniordagens program efter hälsningsorden rullade igång med besök av polisen. Inte Farbror Blå den här gången, utan det var Gisella Bjurhall, kommunpolis Kungsholmen, som visade upp den lokala myndighetsresursen i sällskap av civilanställda handläggaren Sara Qviberg.

˗ Vi eftersträvar en lokal närvaro i form av områdespoliser, det är prioriterat, sade hon.
På Seniordagen fick vi överraskande veta att hon byter jobb i närtid. Hennes efterträdare heter Ola Åkesson.

På Seniordagen berättade Gisella och Sara om hur äldre kan skydda sig mot brott. Appen SOS Alarm är bra att ha installerad på sin mobiltelefon, då kan man snabbt meddela sig med polis och sjukvård.

I övrigt de vanliga råden om försiktighet, motiverad ”misstro” t ex när man blir uppringd av okända nummer: svara inte på telefonsamtal som kommer från vissa andra länder (Somalia nämndes) och lämna för allt i världen inte ut några ID-nummer, bank-id eller sådant utan att du vet vem du talar med. Kalla in och ta stöd av barn eller gamla trogna vänner om du blir misstänksam. Sätt gränser för hur du interagerar med okända!

Äldrekuratorer, anhörigstöd
Nästa programpunkt hade också ett socialt stuk. Äldrekuratorerna Romila Kahn och Maria Andersson lyfte denna i landet ganska ovanliga verksamhet som sedan fyra år finns på Kungsholmen. Engagemanget går ut på att kunna fånga upp äldre som mår psykiskt dåligt. Ett exempel: någon som känner oro efter att ha fått avslag på en ansökan om särskilt boende. Det finns naturligtvis många flera.

– Många äldre är ensamma och oroliga vilket kan leda till depression. Vi tror det här är både bättre och billigare för samhället, menar Romila och Maria, förebyggande åtgärder, helt enkelt.

Om anhörigstöd berättade sedan Katja Nykänen. Sådant kan bestå av vägledande samtal, anhöriggrupp, information om intresseföreningar, seminarier och föreläsningar. Anhörigkonsulenten Katja ger råd och stöd, hon berättar om verksamheter som finns för dig som vårdar och hjälper en närstående.

Varför inte prenumerera på hennes nyhetsbrev Anhörigstöd Kungsholmen, som kommer varannan månad direkt till din e-postadress.
Du anmäler intresse här: nyhetsbrevanhorigstod@stockholm.se.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Lindhagensgatan 76, är huvudman för denna verksamhet.

Hälsa på apparna
Eftermiddagen inleddes med en besvikelse för de gäster som sett fram mot dietisten Sara Lindbergs insats. På grund av sjukdom i hemmet fick hon ställa in men tipsade om Stockholm stads appar ”Hållbar hälsa” och ”Nollvision undernäring”.

Dagen avslutades av släktforskningsentusiasten Elisabeth Ekholm Nyberg. Hon hyllade både Gustav Vasa och Erik Axel Oxenstierna för deras bygge av förutsättningarna för dagens släktjägare. Kungsholmen hyser dessutom ämnets viktigaste institutioner Riksarkivet, med 80 mil hyllor statliga handlingar, och Landsarkivet på Kungsklippan, båda värda ett besök.

Till sist försökte talaren övertyga alla pensionärer att börja med släktforskning.
Det gick sådär...

Och vem vann lotteriet? Jo, det gjorde SPF:s styrelseledamot Cristina Santos. Se på foto hur glad hon blev!

Text: Bengt Magnusson och Nicke Dahlberg