Sverige - ett demensvänligt samhälle?

Uppdaterades: 20 mars 2018

- Vår vice ordförande Nini Engstrand och undertecknad deltog 1 mars vid ett mycket bra seminarium i gamla riksdagssalen. I publiken fanns Drottning Silvia, politiker och representanter från olika organisationer.

- Seminariet arrangerades av riksdagsledamöterna Catharina Bråkenhielm (S) och Helena Bonnier (M).

- Bland talarna fanns Wilhelmina Hoffman, från Silviahemmet och Demenscentrum, och professor Lars-Christer Hydén från Linköpings universitet och Centrum för demensforskning.

De informerade oss om nya rön vad gäller vård och behandling av personer med de-mens. Man diskuterade också vad som krävs inom socialtjänst, hälso- och sjukvård utifrån WHO:s beslut om en global handlingsplan för demens och Socialstyrelsens rapport om en nationell strategi för demenssjukdom som presenterades i juni 2017.

- Det finns ett hundratal olika orsaker till demenssjukdom och därför är det viktigt med individuell vård. Forskningsmässigt ligger vi efter de flesta länder i vår närhet när det gäller både demenssjukdomar och psykisk ohälsa hos äldre. Detta är inte värdigt ett land som vårt och något vi alla ständigt bör påpeka för våra politiker.

- Beträffande vården är en mycket enkel åtgärd för alla kommuner/stadsdelar att inrätta dagcenter där intellektuell stimulans och fysisk rörelse ingår i omvårdnaden.

- Avlastning av anhöriga till demenssjuka samt att uppmärksamma och hjälpa ensamstående personer med begynnande demens är kommunala angelägenheter och absolut nödvändiga men eftersatta.

- SPF Drakens styrelse har ansett demensfrågorna så viktiga att Drakens hälsogrupp har begärt bidrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd för ett höstseminarium om vård och omsorg där de kommer att ingå.

Välkomna då!

Birgitta Borg

Drakens hälsogrupp:
Birgitta Borg 070-731 71 98
Monica Magnusson 070-682 83 83
Hélène Sturzenbecker 070-699 12 48

 

 

Publicerades: 20 mars 2018 Uppdaterades: 20 mars 2018