Tillgänglighet

Tillgänglighet - en självklarhet för alla

Tillgänglighet borde vara en självklarhet – för alla

Stockholm och dess stadsdelar ska vara en stad tillgänglig och trygg för alla invånare både i närmiljön och via nätet. Gott så! SPF Seniorerna kan emellertid konstatera att många äldre känner sig bortglömda.

Innan man beslutar om förändringar i stadsmiljön, som påverkar människor, som rör sig där, bör man titta över demografin för att se vilka de är. Som exempel kan nämnas dragning av busslinjer och placering av hållplatser. Ett annat aktuellt ämne är snöröjningen, som just nu är ett hinder för äldre och rörelsehindrade att ta sig fram och att få vardagen att fungera.

Idag kan det vara svårt att uträtta sina ärenden i den egna stadsdelen. Postkontor finns inte längre. Bankkontor stänger och bankomater monteras bort. Vill man boka en tid eller tjänst hamnar man i ett "knapptryckarval" som ibland kan kännas oöverstigligt. Vill man besöka en offentlig toalett måste man ha ett bankkort för att ta sig in. Många butiker är också kontantlösa idag.

Det duger inte att bara hänvisa till nätet och digitala lösningar. Vi lever i en brytningstid, där många kanske inte har möjlighet att använda dessa. De känner sig utsatta för teknisk utpressning. De vill få sin vardag att fungera genom att kunna ringa och prata för att uträtta sina ärenden.

Vi kan konstatera att många känner sig instängda och bortglömda dels på grund av rent praktiska hinder men även av att hänvisas till den digitala världen, där man inte känner sig hemma.

SPF Draken på Kungsholmen vill uppmana kommunen och stadsdelen att ständigt bevaka den seniora målgruppens intressen, att agera där man har möjlighet och att påverka där beslut ligger någon annanstans.

Birgitta Thulin, vice ordförande, SPF Seniorerna Draken Kungsholmen

Inlägget tidigare publicerat i Mitt i Kungsholmen