Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening

är en ideell, opolitisk förening som vill bevara Kungsholmens natur, kulturarv och boendemiljö. Årsavgift 175 kr. Ordförande Mats Wickman, 070-818 74 65,
mats.wickman@gmail.com.