Ålderism

Ålderismen har slagit till!

"Därför svek Stockholm sina äldre" under den inledande delen av Corona Pandemin.

Ett telefonsamtal från en medlem, en 96 årig fd journalist, satte mig på spåret d v s jag fick jaga rätt på en DN-artikel från den 13/10 som berörde det ovan nämnda.

Enhetschefen för region Stockholm med ansvar för all sjukvård utom akutsjukvården sände skarpa direktiv till äldreomsorgen med ansvar för de mest sköra : att inte sända några sköra
patienter med covid 19 till sjukhusen, utan de skulle vårdas på respektive enhet. Dessa enheter hade då inte tillgång till vare sig skyddsutrustning, möjlighet att ge dropp eller syrgas samt för
lite personal med erforderlig kunskap. Barockt kan man tycka och okunnigt med för många avlidna sköra seniorer. Vår seniora förhoppning står nu till IVO, som skall granska hur samhället
skött sig under pandemin. En förändring vore på sin plats.
Ytterligare en fråga under samma rubrik: leg.läkare får inte anställas av kommuner enligt beslutad lag. Hur kan det vara möjligt? 1992 beslutades den s k ädelreformen, landstingen
önskade bli av med äldreomsorgen, som inte då ansågs vara sjukvård, kommunerna fick ansvaret.

Samtidigt lagstiftades att läkare förbjöds anställning i kommunerna - leg. sjuksköterska blev ytterst medicinskt ansvarig. Läkare får uppdrag på konsultbasis. Detta är Ålderism av värsta
slag, ett av de största svek mot äldre sköra personer i modern tid.

Vi i SPF Seniorerna Draken är absolut emot detta och kräver en snabb ändring. Journalisten som skrev DN-artikeln är Maciej
Zaremba. Han är värd en eloge!

Birgitta Borg, ordförande SPF Seniorerna Draken