Hjortens kör

Julkonsert med Hjortens kör, på decembers månadsmöte, 2015. Samt några bilder från Christine kyrka.
Ledare Jan Hagström.