Den försmädliga glömskan

 Den försmädliga glömskan

 

Vid SPF Hjortens sista möte före flytten från Kabom-lokalen onsdag 19 april föreläste Ewa Styrud om hjärnan och minnet.

Nu ska vi se vad jag minns!
Hjärnan väger 1400 – 1500 g. Män har större hjärna än kvinnor, men innehållet är detsamma. Den består av100 miljarder nervceller som kommunicerar genom att sända hormoner till varandra via speciella kontaktställen s.k. synapser.
Vår simultankapacitet blir sämre med åren. Gör därför en sak i sänder.
Nya nervceller bildas hela livet. Det går alltid att lära nytt!
Hjärnan behöver mycket syre. Träna därför och vistas gärna utomhus! Använd ALLA sinnen för att stimulera hjärnan. Det är dock naturligt att glömma det mesta.
Koncentrera dig på det du vill minnas. Medvetandegör t ex att du låser dörren då du går hemifrån. Säg till dig själv: "Nu låser jag dörren" då du gör det.
Gör gärna listor över vad du ska göra och stryk då du gjort klart.
Rörelseminnet finns kvar längst. T ex gå, cykla, spela, sjunga.
Då vi sover sorteras minnet. Ha gärna papper och penna till hands om du vaknar mitt i natten och kommer på ett bortglömt namn el dyl.
Positiva saker är lättare att komma ihåg än negativa. Humor och skratt är bra. Undvik negativa tv-program innan sänggående Hjärnan gillar rytm. Sjung, läs, dansa! Lyssna på musik.
Gör nya saker! Byt platser! Prata med okända!
Sammanfattningsvis ett intressant och elegant framfört föredrag, väl värt att lägga på minnet och belöna med en vacker blombukett.
Nu får vi alla en chans att pröva nytt – bra för våra hjärnor!- då våra nya lokaler:

"Savannen" invigs med öppet hus torsdag 4 maj kl. 14 – 17

Månadsmötet 10 maj är dock som vanligt i Equmeniakyrkan.

C Lj

Ewa Styrud avtackas med blommor.

En sista publikbild, innan Hjorten flyttar sin verksamhet till nya lokaler i Savannen, 4 maj.

Foto: Rune Feldt