Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Leif Åkerblad

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Ove Larsson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Per-Olof Samson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Håkan Ohlin

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabeth Schade Dahlström

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Harriet Andersson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gisela Andersson

Styrelsen sekreterare