Årsmöte 15 februari

Årsmöte och underhållning med ”Bengt Hallbergs Kvartett"

  • Välbesökt Årsmöte 2023
  • Ordf Christina Garpenholm och Sekr Hans-Olof Andersson sköter årsmötet
  • Hans Bernhardsson avtackar funktionärer
  • Ny ordf Leif Åkerblad avtackar avgående styrelseledamöter
  • Bengt Hallbergs kvartett underhöll
  • Välbesökt Årsmöte 2023
  • Ordf Christina Garpenholm och Sekr Hans-Olof Andersson sköter årsmötet
  • Hans Bernhardsson avtackar funktionärer
  • Ny ordf Leif Åkerblad avtackar avgående styrelseledamöter
  • Bengt Hallbergs kvartett underhöll

SPF Seniorerna Hjorten höll sitt årsmöte onsdagen den 15/2 i den egna lokalen, Savannen. Mötet följde givetvis agenda i enlighet med stadgarna. Verksamhetsåret avrapporterades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelse och revisorer valdes för kommande verksamhetsår och budget för 2023 fastställdes.
Vid årsmötet valdes Leif Åkerblad till ny ordförande och avgående, Hans Berhardsson, avtackades efter sina 10 år som ordförande. Ukulelegruppen framförde en egenskriven hyllningssång till avgående styrelsemedlemmar.
Efter sedvanlig lottdragning och kaffe med kaka var det dags för musikunderhållning. Bengt Hallbergs kvartett (gitarr, keyboard, bas samt saxofon/klarinett) spelade 8 välkända melodier i en blandning av gamla låtar och några inte fullt så gamla låtar.
HaAn