Onsdagmöte 8 dec

SPF Seniorerna Hjortens decembermöte (den 8/12) inleddes av Tanja Carlén som undehöll oss med sånger till eget gitarrspel. Vi fick avnjuta några stämningsfulla visor, varav ett par visor var skrivna av Tanja själv.

Sedan var det dags för besök av Alingsås lucia. Utöver den traditionella luciasången framförde gruppen några välkända julmelodier. Årets luciagrupp var den 62:a och som vanligt var det Lions som organiserade luciaguppens besök. Efter sången gjordes insamlig till hjälpbehövande via vanliga insamlingsbössor eller Swish.

Mötet avslutades som sig bör med kaffe, lussekatt och pepparkaka, samt lottdragning. Detta var sista mötet för året så styrelsen framförde en önskan om
God Jul och Gott Nytt År till alla medlemmar.

Text: HaAn Foto: SC