1900-talet, 27 mars

1900-talet speglat i tidningssidor

Vid SPF Hjortens onsdagsmöte den 27 mars visade Gillis Karlsson, assisterad av Magnus Gedda, en kavalkad av "första" sidor. Gillis hade på en vind hittat en komplett samling av Göteborgs Postens årssammandrag.
100 år avverkades på ca 50 min. Allt efter som sidorna visades gavs det ändå utrymme för samtal kring, och några personliga kommentarer till, stora och små händelser.
Några axplock: 1907 SKF startar. 1927 Första Volvon rullar ut. 1947 Första kvinnan i regeringen (Alva Myrdal). 1954 TV sänds dagligen. 1977 Tuveraset.
Efter denna repetition av 1900-talets nyhetsflöde avslutades mötet med kaffe, information och lottdragning.

Text: HaAn    Bild: B-Å K