Onsdagsmöte 18 januari

Hans Ringqvist berättar om sitt fleråriga arbete i tre olika länder i Afrika med alla dess olikheter.

Vid SPF Seniorerna Hjortens onsdagsmöte den 18/1 berättade Hans Ringqvist om sina erfarenheter att under flera år arbeta utomlands.
Efter utbildning till slöjdlärare sökte Hans, via SIDA, lärarjobb i Kenya (Afrika). Sedan det att Kenya blivit självständigt skulle vi som en del av internationella biståndsinsatser hjälpa till att bygga upp lärarutbildningen på högskolenivå.
Arbetet innebar verkligen att börja från början, t.ex. bygga upp och utrusta klassrummen. Läroplaner skulle upprättas och examinationsprov tas fram. Arbetet skedde i en miljö där flera olika nationaliteter arbetade tillsammans. Man fick ju även anpassa sig till en annorlunda vardag. Enbart i Kenya talas det ca 30 olika språk även om engelska och swahili är de officiella. För barnen gällde t.ex. skoluniform. Den första tiden var det naturliga sättet att ta sig till och från jobbet med motorcykel.
Efter Kenya blev det flera perioder med liknande arbete, så Hans hann dessutom vara med och bygga upp lärarutbildning i Tanzania och Zimbabwe. Problemen var ganska likartade i de nya staterna som frigjort sig från kolonialtiden.
Hans drevs till stor del av en nyfikenhet att se och uppleva världen. Även om alla "uppdragen" var i östra Afrika var skillnaderna i kultur, klimat och folkliv stundtals ganska stora.
Utbudet vad gäller frukt och grönsaker var enormt. Man kunde t.ex. ha en bananplanta i den egna trädgården. Klimatet är tropiskt men man bor oftast i orter som ligger ca 1 000 möh vilket gör att temperaturen ändå kan upplevas som bra.
En vanligt helgsysselsättning kunde vara att åka på safari. Här var det sällan långt till områden med elefanter, lejon, giraffer, mm. Hans fick också möjlighet att bestiga Mount Kenya (5 200 möh) under sina vistelser i Afrika.
Efter en intressant presentation med bilder och berättelser avslutades månadsmötet med information om kommande aktiviteter, kaffe med kaka samt lottdragning.

Bild o text: BH o HaAn