Internetbanken. 31jan

Digitaliseringen i bankvärden.

 Digitaliseringen i bankvärden. Sparbanken Alingsås informerar om internetbanken mm.

Vid SPF Hjortens välbesökta onsdagsmöte 31 januari informerade personal från Alingsås Sparbank (Swedbank) om "Digitalisering i bankvärlden".
Johan Wincent och Li Hallgren (bilden) berättade om hur bankärendena utvecklats från 1960-talet, då noteringar om insättningar och uttag skedde för hand i bankböcker. På 1970-talet kom uttagsautomaterna. Runt 1980 försvann checkarna. Under 1990-talet introducerades internetbanken, och bankärenden sköttes alltmer utan papper.
Nu gör de flesta sina bankärenden via hemdatorn och vi rör oss alltmer i en kontantfri miljö.
Men Mobilt BankID kan man inte bara sköta bankärenden utan också deklarera, kolla sina recept, ta del av sin sjukjournal mm.
Swish är en relativt ny tjänst, som låter oss lätt betala utan mynt och sedlar. Den gäller dock enbart svensk valuta och med ett begränsat högsta belopp.
Nya bankkort kan s.k. "blipp" funktion. D v s man betalar i kassan med kortet utan att ange kod.
Då och då har Sparbanken "Digitala eftermiddagar" för alla som vill veta mer om allt det digitala. Dessa annonseras i AT och Kuriren. Besök gärna dessa.
Alla uppmanas att alltid hålla sina koder hemliga!
Som avslutning bjöd Sparbanken på fikat och föredragshållarna fick blommor.
Nästa träff är årsmötet onsdag 14 februari.
C Lj

Bild: BÅK