Onsdagsmöte 16 mars

Invandringen till Alingsås 2015 och hur sitauationen är idag med Lennart Anderberg

SPF Seniorerna Hjortens onsdagsmöte hade besök av Lennart Anderberg.
Lennart berättade om den satsning som Alingsås HandbollsKlubb gjorde för att ta hand om och integrera ensamkommande flyktingbarn (egentligen ungdomar) i samband med den stora flyktingvågen 2015.
Via AHK spelare och övriga medlemmar började man med ett fadderssytem där var och en av de ungdomar som kommit hit fick en fadder att träffa,en fadder som kunde hjälpa till med "anpassningen" till vardagen i Alingsås. I många fall ledde detta också till att ungdomen fick ett boende hos, eller i anknytning till, fadderfamiljen.
Med detta upplägg gav fadderverksamheten som resultat att ungdomarna "växte in" i samhället och det stora flertalet har nu gått färdigt gymnasieskolan med goda betyg.
Baserat på dessa erfarenheter har AHK också tagit fram en bok och ett material som nu ingår i handbollsförbundets satsning på ungdomar, #Viställerupp. Man har även gjort en lokal satsning på kommunens skolor och bjudit in till studier av boken och även besök på någon av klubbens matcher.
Mötet avslutades med kaffe med kaka, lotteridragning och pålysning av nästa månadsmöte.

Text: HaAn  Foto: W BZ