Onsdagsmöte 29 mars

Benny Brockmark höll föredrag om ölets historia

SPF Hjorten bjöd onsdagen den 29/3 sina medlemmar på ölhistoria från urtid till nutid. Det var Benny Brockmark, som under en timme, delade med sig av sitt stora kunnande.
Han inledde med en sång - Bellmans epistel nr 79 ”Karon i luren tutar” från 1785. Han gjorde sedan en historisk vandring med början långt tillbaka i tiden, 5000 år till Sumerernas land. Där sades det att ölet var varje mans dryck och den som inte kände till öl, visste inte vad gott är! På en lertavla, som hittats från den här tiden, står det i kilskrift om ölets tillverkning. Det skulle dröja till 1850-talet innan man kunde tyda texten och förstå hur gammal kunskapen om öltillverkning är.
Benny berättade sedan vidare om 1700-talets Babylon, där det stod inskrivet i lag att om någon värdshusvärd  spädde ut ölet skulle han kastas i sjön. I Egypten har man funnit lerkärl, som använts för öltillverkning. På den här tiden dracks öl med sugrör för att undvika dranken, det som alltså samlades i botten av krusen. Berättandet tog oss sedan vidare till Grekland, där öltillverkningen inte blev så stor, eftersom grekerna föredrog sitt vin. Romarna, vars rike utvidgats vid den här tiden, insåg att ölet kunde hjälpa dem att besegra Germanerna. Så skedde också vid ett tillfälle då germanerna festat på öl och inte var stridsdugliga.
Ölets historia gick vidare norröver i Europa. Här kom munkarna spela en stor roll vid tillverkning av öl. De började använda humle, som än idag nyttjas. I Munchen finns ett av världens äldsta bryggeri från 1000-talet och det är fortfarande i drift.
Det öl, som tillverkades i Norden, var svagare än mjödet och kallades dragöl. Det kunde man dricka under  färderna österut utan att riskera att manskapet blev alltför berusat. Det kan man bland annat läsa om i Frans G. Bengtssons Röde Orm.  Det var oftast kvinnorna, som ansvarade för ölbryggningen vid den här tiden. På Anna-dagen den 9 december skulle ölet vara klart, därav ett uttryck som fanns ”Anna med kanna”. Senare kom Anna-dagen att förknippas med lutfisken.
Alkoholhalten  var inte hög under medeltiden. Maten var torkad och salt och det dracks stora mängder öl, eftersom vattenkvalite´n var dålig.
Martin Luther lär ha varit förtjust i öl och uttryckte att ” vinet är välsignat av Gud men ölet är mänskligt och släcker törsten”. Under 1700-talet ökade drickandet av brännvin, som ledde till problem i många hem. År 1828 upphävdes skråförordningen för bryggare. Detta ledde till att kvalite´n på ölet försämrades.  Nykterhetsrörelsen tog så småningom fart under senare delen av 1800-talet och 1922 skedde en folkomröstning om ett alkoholförbud.
Benny Brockmark avslutade med att visa ett flertal affischer från den här tiden bland annat Albert Engströms kända ”kräftor kräva dessa drycker”. Vi fick också se ett antal etiketter för ölflaskor, en del censurerade i vårt land för att de kunde leda till både dryckenskap och olämpligt leverne.
Onsdagsmötet avslutades sedan med fika, lotteri och information om kommande aktiviteter.
Text G.A.