Från Stalin till Putin, 22 mars

 

 

Från Stalin till Putin.

På SPFs onsdagsträff den 22 mars tog Håkan Kumler med oss på en kryssning i konstens och arkitekturens anda, från Moskva till Astrachan vid Kaspiska havet.

Han inledde sin föreläsning med en "10-minuters" historisk tillbakablick från 900-talet och framåt i det ryska riket som då styrdes av den rysk-ortodoxa kyrkan. Sedan under en period av mongoliskt styre och så småningom revolutionen och bolsjevikiskt styre, det stora fosterländska kriget (andra världskriget), det kalla kriget till Sovjetunionens upplösning och till dagens Putin.

Håkan Kumler berättade om hur likheten med utbyggnaden av Christinae

kyrka och en byggnad i Moskva gjort honom nyfiken på vad ryssarna ser i det offentliga rummet.

Under den 300 mil långa kryssningen utmed Volga såg han konst och arkitektur från olika ismer som användes i politiska syften och gjorde jämförelser med liknande monument och konstverk runt om i Europa. Han visade också exempel på hur de "förbjudna" och ofta raserade kyrkornas arkitektur återkommer i exempelvis tunnelbanestationer. Han såg under båtfärden även nyuppbyggda kyrkor med kupoler i bladguld som tronade fram mellan de grå monumenten i Socialistisk realism.

Håkan Kumler tackades med applåder och blommor. En intressent och tankeväckande eftermiddag i SPF-lokalen under rubriken "Från Stalin till Putin sedd genom konst och arkitektur i det offentliga rummet från 1920-talet och framåt".

Nästa träff blir i Equmeniakyrkan onsdagen den 5 april då Niklas Carlsson, trubadur från Mölndal, underhåller.

Harriet A.

Foto: Bengt-Åke Källström