Stampens kvarn, 23 maj

I mjölnarens trädgård vid Stampens kvarn

SPF Hjortens sista onsdagsträff för våren 23 maj 2018 blev inte som det var tänkt. Vi var ca15 personer som samlats denna varma dag vid Stampens kvarn, där vi skulle guidas runt av Björn Florin. Denne hade dock hastigt insjuknat. Av kvarnen fick vi bara se utsidan.
Då var och en hade fika med sig kunde vi gå in i mjölnarbostadens fina trädgård. Trädgårdsstolar fanns till alla. Den lilla gräsklipparen strävade på. Solen sken. Bakom buskaget utefter trädgårdens gräsmatta skymtade då och då ett förbipasserande tåg. Vi drack vårt kaffe och pratade om Alingsås och Västra Bodarne förr och nu.
Efter en timmas trevlig samvaro skildes vi åt.
Vi önskar Björn god bättring och hoppas på en tur i kvarnen en annan gång.
Text C Lj

Bild Rune Feldt