Från gamla till nya Sverige, 25 jan

Från gamla till nya Sverige.  Jan Kesker berättar


Vid SPF Hjortens möte i Kabom-lokalen 25 januari höll Jan Kesker ett underhållande föredrag under rubriken "Från gamla till nya Sverige". Detta var en fortsättning på hans föredrag från april 2015.
Denna gång handlade det huvudsakligen om Chicago under senare hälften av 1800-talet. Här samlades många svenskar.
Chicago hade bra kommunikationer med omvärlden. Kanaler som förband de stora sjöarna med Mississippifloden. Järnvägar där man sade att 1000 tåg passerade varje dag! Och den nya telegrafen.
År 1871 drabbades Chicago av en stor brand. Man beräknar att ca 300 personer omkom. 1/3 av stadens invånare blev bostadslösa. Här behövdes byggnadsarbetare och många av dem var svenskar.
De många svenskarna beslöt att de skulle resa en staty över någon känd svensk i staden. Valet föll på Carl von Linné och statyn stod klar 1891.
En stor världsutställning ägde rum 1893 i Chicago där svenskarna höll sig väl framme.
År 1900 beräknar man att Chicago var Sveriges näst största stad vad gäller invånarantalet. Här fanns fler svenskar än i dåvarande Göteborg!
Vi tror kanske att alla som emigrerade till USA blev bönder. I Chicago samlades affärsmän och hantverkare. Rejäla protestanter ofta organiserade nykterister. Många var de svenska kvinnor som tog arbete i familjer. Att vara piga i USA var betydligt bättre än i Sverige.
Jab Kesker tipsade om böcker av Lennart Pehrson "Den nya världen" och
Ester Blenda Nordströms "En piga bland pigor". Läser man den senare förstår man varför många unga flickor gav sig västerut.
Föredragshållaren avtackades med välförtjänta blommor.
Näst sammankomst blir årsmöte i Equmeniakyrkan 28 februari då kören "Sirenerna" underhåller.
C Lj

 

                                                                         Foto: Bengt-Åke Källström