Hjärt och Lung. 16 jan

Hjärträddning. Brandsäkerhet och undvikande av olyckor.

Vid SPF Hjortens första onsdagsmöte 2019 stämde inte rubriken på inbjudan med innehållet, men det blev ett mycket intressant och givande möte.
Som inledning visade Iréne Lidén och Kurt Sandberg från Hjärt-lung-föreningen en film om hjärtstopp och hur man kan ingripa och därmed rädda liv. Man kan anmäla sig till kurser i den föreningens regi. Där får man lära sig att ge första hjälpen vid hjärtstopp och att använda en hjärtstartare, om sådan finns i närheten. I Pingstkyrkan finns en hjärtstartare och SPF Hjorten planerar att köpa in en till föreningslokalen. Vi fick se en sådan som skickades runt.
Under kaffepausen som sedan följde informerade Hans Bernhardsson om kommande aktiviteter. Nytt är t ex promenader på onsdag förmiddag från Savannen.
Så äntrade Gösta Hallin från Alingsås brandskydd scenen. Han började med att visa en film från en övervakningskamera i en liten butik i England. En gosse tänker snatta godis under det att hans kompis tänder eld på ett skyltställ i affären. Hur handfallna stod inte både kunder och personal då en brand – anlagd! - utbröt. Så skulle vi ju aldrig göra i Sverige.....
Vid brand ring 112! Under det att operatören ställer frågor larmas brandkår och de kommer fortare än man anar. Gå aldrig in i ett rökfyllt rum. Du ser inget och där finns mycket giftiga gaser.
Kolla att dina brandvarnare fungerar. Gör detta vid 1a Advent varje år. Sitter brandvarnaren högt upp så be fixartjänst hjälpa dig. Kommunen har en sådan som hjälper oss äldre gratis.
Det finns även resebrandvarnare som kan användas i husbil o liknande.
I hemmet bör man ha en pulversläckare och en rejäl brandfilt 120x180. Ditt försäkringsbolag hjälper dig att få sådan utrustning.
Hur använder du då pulversläckaren?
1. Dra ur säkerhetssprinten 2. Rikta mot branden 3. Tryck först nu ner handtaget
Utrymningsvägar, var de än är, får aldrig blockeras!
Vanligaste brandorsakerna i hemmen är 1. Spisar och 2. Anlagd brand!?!
Det finns många hjälpmedel mot olyckor i hemmen, både för äldre och yngre. På apoteken finns en katalog från "Varsam" med tips på sådant.
Och nu är det mörkt. Använd reflexer eller reflexväst. Ja gärna fler reflexer! Byt ut då de blir för gamla.
Samhället har hjälp vid sjukdom och olyckor. Ring 112! Hellre en gång för mycket. De är till för att hjälpa dig!
På Hjortens expedition finns checklista för hur du brandskyddar din bostad. Och en annan lista över vad du bör ha hemma om "strömmen går". Man bör kunna klara sig i 72 timmar!!
Det var många goda idéer vi fick under mötet.
Föredragshållarna avtackades med vackra tulpanbuketter och några andra vann blomstercheckar.
   Text: C Lj    Bild: B-Å K