Onsdagsmöte 27 april

Elens historia ”När elen kom till byn”

Bröderna Evert och Christer Johansson berättade på SPF Hjortens månadsmöte den 27/4 om elens historia. De kan sin historia och på ett humoristiskt sätt lät de oss följa med från starten, då el var något nytt, något märkligt och som inte alla hade råd till. De berättade om hur uppbyggandet av elnätet gick till och hur andelar såldes.
Idag är det svårt för oss att föstå att el inte var någon självklarhet i vårt land för mindre än hundra år sedan. Evert och Christer berättade om hur människor erbjöds att köpa andelar, som innebar en möjlighet att sätta upp ett eller flera uttag i hemmen. Det gällde att tänka ekonomiskt och många gånger hade folk inte råd till mer än ett uttag. Man kan därför i gamla hus se hur det sågats ett hål i en vägg mellan rummen för att på så sätt betala för ett uttag men ändå få ljus till två rum.
Bröderna Johansson gav oss ett antal anekdoter, som gav upphov till mycket skratt. De visade en informationslapp från ett hotell, där man kunde läsa att hotellet var elektrifierat och gästerna ombads använda ljusknappen på väggen och inte tända lampan med tändsticka.
Vi fick höra om hur livet underlättades för hushållen ex. då köken utrustades med kokplatta – höjden av elektrifieringen!  Evert kom ihåg att en tvättmaskin köptes till föräldrahemmet, då hans yngre bror föddes 1952. Inte den maskin vi har idag med alla olika program utan betydligt enklare, men ändå något som klart kunde underlätta. Många hade tidigare år hyrt tvättmaskin för några dagar och den kom då levererad på kärra.
Evert kom också ihåg då en frysbox inköpts på en granngård och han fick smaka på glass! Vilken lycka! Från 1950-talet och framåt har antalet elektriska maskiner i hushållen ökat undan för undan. Idag är det så självklart med ett välutrustat hem med ett flertal eluttag i varje rum, maskiner som underlättar vardagen, myslampor, ett antal Tv-apparater osv. Blir det elavbrott blir vi ganska ställda och oftast rätt irriterade.
Bröderna påminde oss också om att den här utvecklingen kostar och vi vet att elavgifterna ökat markant under senare år. Vi måste också fundera på alternativ för att klara av framtida behov. Energisnåla maskiner i hemmen är en nödvändighet  precis som ledlampor blivit en självklarhet. Men hur ska vi till exempel kunna ordna el om alla framöver kör med elbil?  I dagsläget är det inte möjligt. Vindkraft, solceller på taken, jordvärme – vi behöver alternativ om vi ska leva det bekväma liv, som vi vant oss vid.

Ja, det var en tänkvärd men underhållande timme, som vi fick med Evert och Christer Johansson.
Månadsmötet avslutades med information om kommande onsdagsmöten och lotteriet lyckliggjorde några med blomstercheckar.
Text: G.A. Foto:BH