Från gamla Sverige till nya Sverige, 22 april

Jan Kesker kåserar

 

Vid SPF Hjortens möte 22 april i föreningslokalen kåserade kyrkoherde emeritus Jan Kesker om Sveriges kontakter med Amerika.
Jan Kesker arbetade under tiden 2000 till 2005 i Svenska kyrkan i New York. Han fick då en god insikt i Sveriges kontakter med det stora landet i väst.
Under den svenska stormaktstiden 1638 skickade Axel Oxenstierna två fartyg över Atlanten till Nordamerika där man etablerade kolonin "Nya Sverige". Kolonin var liten och låg vid Delawarefloden. Där bodde ca 40 svenskar. Man hade goda relationer med indianerna av Lenape-stammen. Kontakter med Sverige var dock sällsynta. Första guvernör var Johan Prinz från Bottnaryd. 1655 tog Holland över kolonin.
Till Sverige kom då en bön om präster och psalmböcker åt de kvarvarande svenskarna. Tre präster skickades över med litteratur.
1699 byggdes en kyrka som nu anses vara den äldsta i bruk varande stenkyrkan i Nord Amerika. Sedan 1831 är kyrkan episkopal. Här firas varje år Lucia av den amerikanska församlingen. Då sjunger man Lucia-sången utan att förstå orden.
Axel von Fersen var i Amerika några år kring 1780. Gustaf III ville gärna ha en ny koloni och han fick av Frankrike ön Saint Barthélemy i Västindien 1784. Den hade Sverige till 1878.
Fredrika Bremer besökte Amerika under två år runt 1850. Hon träffade bl. a Benjamin Franklin och George Washington.
John Ericsson uppfann propellern. Han lät bygga "Monitor" en stridsbåt åt Nordstaterna i Amerikanska inbördeskriget. Sydstaterna hade träbåten "Merrimack". Vid ett slag dem emellan vann "Monitor".
Från 1862 var det lätt för immigranter att få land i USA. Svenskar hade runt 1928 mer odlad mark i USA än hela Sveriges yta.

Jan Kesker nämnde fler andra svenskar och tipsade om böcker där man kan läsa mer t ex:
Alf Åberg: Folket i Nya Sverige
Lennart Pehrson: Den nya staden m fl.
Ja nog blev man sugen på att få veta mer om Sveriges kontakter med Amerika genom tiderna!
Som vanligt avslutades mötet med kaffe, goda kakor och blommor och en varm applåd till föredragshållaren.
CLj

           Foto: Bengt-Åke Källström