Språk- och Läsecirklar

Tyska 1 måndag kl 10.00 SPF/Afzelii med Siv Moberg 0707-499238
Tyska 2 tisdag kl 10.00 SPF/Nolby med Siv Moberg 0707-499238
Läsecirkel tisdag kl 10.00 SPF/Afzelii med Margaret Högstedt
Spanska konversera onsdag kl 14.00 SPF/Afzelii med Sara Öhman 0703-502667
Italienska torsdag kl 10.00 SPF/Afzelii med Ingrid Ternstedt 0708-348370
Engelska konversera torsdag kl 14.00 SPF/Afzelii med Hans Ringqvist 0708-251990
Skrivarstuga fredag kl 10.00 SPF/Afzelii med Rolf Hedberg 0705-549005