Språk- och Läsecirklar

Tyska 1 måndag kl 10.00 SPF/Afzelii med Siv Moberg 0322-636095
Tyska 2 tisdag kl 10.00 SPF/Afzelii med Siv Moberg 0322-636095
Läsecirkel 2 ??? SPF/Nolby med Elisabeth S/Monica R-startar våren 22
Italienska torsdag kl 10.00 SPF/Afzelii med Ingrid Ternstedt 0708-348370
Engelska torsdag kl 14.00 SPF/Afzelii med Hans Ringqvist 0708-251990
Skrivarstuga fredag kl 10.00 SPF/Afzelii med Harriet Andersson 0761-270270