Från gruva till färdig produkt, 28 okt.

Koppar. Från gruva till färdig produkt.


                                                                  Foto: Bengt-Åke Källström

Vid SPF Hjortens möte onsdag 28 oktober kåserade Ralph Bengtsson om; Koppar en begärlig metall. Och vi fick lära oss mycket om denna.
Redan 9000 år före Kristus kände man i Mellersta Östern till hur man skulle använda koppar. Koppar legerat med tenn blev sedan brons, som är mycket hårdare än ren koppar.
Man beräknar att jordens koppar ska räcka ytterligare 5000 år.
Falu koppargruva är världens äldsta bolag, grundat 1288. Där avslutades brytningen i slutet av 1900-talet. Om denna gruva berättade dock Ralph inte särskilt mycket.
Kopparmalm finns på många platser i världen. Ur denna utvinns ren koppar mest genom elektrolys, en för miljön föga trevlig process. I sällsynta fall kan man finna rena kopparklimpar.
Malakit är ett vackert grönmarmorerat kopparmineral. Av detta kan man göra vaser, bordsskivor mm. Den finns mest i Zambia.
Azurit har en djupblå färg och kan krossad användas av konstnärer. Den oxiderar och en vackert blå tavla blir med åren svart.
Koppar med renheten 99,9997% används i elektrisk apparatur, bl a kretskort.
Efter föredraget vidtog sedvanlig trevlig samvaro. Det bjöds på gott kaffe och härligt dopp, bakat av Gun-Britt Björkdahl.
C Lj