Resa bland träden, 24 feb

Resa bland träden

Vid SPF Hjortens möte i föreningslokalen onsdag 24 februari berättade den klättrande arboristen Benoit Broussard på flytande svenska "allt" om träd.
Det som ser ut som ett träd är inte alltid ett sådant. Det kan vara gräs (palmer!) eller ormbunkar.
Långt upp i Dalarna växer våra äldsta träd. Gamla granar som är otroliga 10 000 år!
Gamla träd är viktiga för arternas mångfald som t ex svampar, insekter mm. Träd är även bra för vårt psyke.
Alléer var tidigare tecken på rikedom. Allra finast var en tredubbel allé!.
Träd anpassar sig till omgivande miljö bara de får tid på sig.
Våra svenska kyrkogårdar har ofta vackra träd. Arboristen jämförde med trista, trädlösa sådana i sitt hemland Frankrike.
Som klättrande arborist gäller det att kunna "läsa" träden. Veta hur de fungerar. Och att kunna kasta upp de linor, som man sedan ska klättra med. Med hjälp av en lina med tyngd i ändan måste man kunna kasta ca 25 m rakt upp!.
Träning får man på jobbet och vid de tävlingar som ordnas i allt utom att såga.
Ja, allt detta och mycket, mycket mer fick vi lära oss under det intressanta föredraget.
Träd kräver underhåll. Bed gärna monsieur Broussard komma hem och titta på dina träd.
Som avslutning bjöds på hembakade semlor.

C Lj