Onsdagsmöte 8 juni

Karl-Axel Björkdahl berättade om hur Anten-Gräfsnäs Järnväg växte fram.

SPF Seniorerna Hjortens onsdagsmöte 8 juni besöktes av Karl-Axel Björkdahl som berättade om hur Anten-Gräfsnäs Järnväg växte fram. 

Omkring 1960-talet beslöts att den smalspåriga Västgötabanan (mellan Göteborg och Skara) skulle läggas ner. Beslutet innebar också att allt materiel skulle skrotas och att järnvägen skulle rivas upp. Karl_Axel, som då arbetade i Stora Lundby kommun, engagerade sig för att bevara en del av sträckan som museeijärnväg.
Till en början var strävan att bevara sträckan Gråbo-Sjövik med Sjövik som huvudpunkt (lokstation). Vissa svårigheter, bl.a. att komma överens med berörda markägare, ledde fram till att järnvägens huvudort flyttades till Anten och att museei-sträckan i stället blev Anten till Gräfsnäs. Därmed var också namnet givet, AGJ (Anten-Gräfsnäs Järnväg).
Karl-Axel berättade mycket om det arbete som lades ner på att finna och köpa in lok, vagnar och övrigt materiel. Att hitta dem var ett detektivarbete och sedan skulle de ju betalas. Till viss del finansierades detta genom att man sålde andelar i järnvägssällskapet. Mycket kom också via gåvor. Inte sällan gav ägare av lok eller vagn bort dessa för att nöjet att få se dem leva vidare. Ett prisexempel: man köpte ett ånglok för 8000 kr och betalade sedan 2000 kr för frakten. En del materiel anskaffades innan järnvägen revs upp, så flera gånger skedde leverans till Göteborg och därifrån drogs lok/vagn på järnvägen upp till Sjövik och senare Anten.
Man kan på goda grunder inse att det arbete som Karl-Axel (säkerligen med visst bistånd från människor i sin närhet) har lagt ner, har inneburit att vi i vår kommun har en av landets finaste museeijärnvägar. Karl-Axel lyfte också fram Alingsås som en järnvägsstad, det var ju faktiskt här som första spadtagen till Västra Stambanan togs.
Mötet avslutades på vanligt sätt med kaffe och kaka, lotteridragning och information. Eftersom detta var sista mötet före sommaren så tackade styrelsen för deltagande och hälsade alla välkomna till höstens möten som inleds den 14 september. Håll koll på kommande annonsering och utskick!
Text: HaAn