Raoul Wallenberg, 25 feb

Om detta må ni berätta...

Elver Jonsson alingsåsare med lång erfarenhet inom såväl riks-som kommunalpolitik berättade på SPF Hjortens senaste onsdagsmöte fängslande och innehållsrikt om Raoul Wallenberg under rubriken Faderlös livräddare. Just i dessa dar, mot bakgrund av terrorattackerna mot judar i Paris och Köpenhamn kändes det riktigt att än en gång beröra Wallenberg och hans insatser i Budapest 1944. "Jag hade inget val" är hans egen kommentar till sin verksamhet. Han räddade tiotusentals judar från döden med hjälp av de skyddspass han och hans medhjälpare delade ut på eget ansvar, med stor begåvning och en del fräckhet. Wallenberg kommer! lät det i de judiska kvarteren och det betydde att räddning var på väg. Själv gick han ett okänt öde till mötes gripen av ryssarna, som han hade hoppats samarbeta med i biståndsarbete efter kriget. Han fördes till Ljubljankafängelset i Moskva 10 januari 1945 och hördes sedan aldrig mera vadet har påståtts att han avled i en hjärtattack 1947, men vad som verkligen hände är fortfarande outrett. Den dåtida svenska regeringen har anklagats för passivitet och det är först på senare tid som Raoul Wallenbergs insats fått den uppmärksamhet och uppskattning som den i lång tid har haft i USA, Ungern, Polen och Israel. Antisemitismen sprider sig idag med ny kraft och Elver Jonsson menade att vi alla kan bidraga till att bekämpa den genom att aldrig glömma förintelsen. "Om detta må ni berätta..." heter en skrift utgiven av Regeringskansliet 1998 och den uppmaningen gäller i högsta grad även 2015.
SDT

Foto: Bengt-Åke Källström