Onsdagsmöte 10 maj

”Konsten att möta evigheten världen över", ett föredrag av Daniella Rosvall

SPF Hjortens onsdagsmöte den 10 maj hade temat
”Mumier- konsten att möta evigheten”.
Det var Daniela Rosvall, klassisk arkeolog och forskare, som berättade om mumiefieringskonsten ur alla möjliga aspekter. Daniela berättade, att hon är en person, som tycker om allt gammalt och att gräva och upptäcka skärvor, skelett m.m Hon tillbringar sina somrar med utgrävningar i Grekland och på vintrarna arbetar hon på museér i Nederländerna.
Vi fick veta att det finns två sorters mumier, de som vi vanligtvis tänker på, där männskor tagit hand om sina döda men också de där olika väderfenomen bevarat döda människor.
Ismannen Ötzi är den mest undersökte. Han hittades 3300 m.ö.h av två tyska bergsklättrare. Forskare vet nu, att han var 46 år gammal, 160 cm lång och vägde 50 kg. De vet också att han hade artros, magsår, borrelia, var laktosintolerant och led av åderförkalkning.
På Grönland upptäcktes 1972 två gravar, som var 500 år gamla. I en bergskreva fanns sex kvinnor och två barn infrysta. Man vet inte om de hade dött samtidigt men kropparna var invirade i päls. Dessutom tror man att barnen blivit levande begravda.
I Argentina finns en aktiv vulkan Llullaillaco och där han man hittat kroppar av tre barn, som man antar har blivit offrade – en sorts skördeoffer för att blidka gudarna. Barnen är otroligt fint bevarade trots att de legat där i mer än 500 år.
Daniela berättade vidare om mumier med europeiskt utseénde, som hittats i Taklamakanöknen i Kina. En välbevarad kvinna med långt blont hår beräknas vara 4000 år gammal. Hon hittades 2003 men tidigare hade bl. a Sven Hedin varit i området och funnit ruinerna av en stad. Många forskare riskerade på grund av vattenbristen sina liv under dessa resor i öknen.
Fler mumier med europeiskt utseénde har hittats bland annat i en insjö, där ungefär 300 mumier upptäcktes. En kvinna, som gavs namnet Skönheten från Luland, hittades. Forskare tror att de har kaukasiskt ursprung, att de var muslimer och talade en turkisk dialekt. De ville vara självständiga och ansåg sig inte vara kineser.
I ett ökenområde i Peru i Sydamerika, där det nästan aldrig regnar, hittades 1800 år gamla gravar i bergen. De döda hade begravts i sittande ställning med ansiktena mot öster. Det verkar otroligt hur människor lyckats ta sig upp och begrava sina anhöriga i dessa gravar.
I Skandinavien, Nederländerna och norra Tyskland är det så kallade mosslik, som upptäckts.Vatten och syrefattig miljö har bevarat kropparna. ”Hallonflickan” är en av dem och hon har antingen offrats eller bestraffats, eftersom hon upptäcktes med bakbundna händer. Många andra mosslik grävdes fram vid torvbrytning och de här mossliken kunde vara upp till 2400 år gamla. Flera av dem var bakbundna precs som den 18-åriga ”Hallonflickan”. Annars är nog ”Bockstensmannen”  den, som vi känner till bäst. Han hittades pålad i en mosse och var nog mördad.
Daniela berättade vidare om mumifierade djur och även om Mumia Vera, pulvriserad mumie som var ett populärt läkemedel.
Ja, det blev en timme med otroliga berättelser om alla dessa mumier, som hittats runt om i världen. Daniela har ett imponerande kunnande och vi som var där fick en fängslande stund. Tyvärr var vi inte så många, som fick ta del av det och det är mest att beklaga alla, som av olika anledningar missade det här onsdagsmötet.
Mötet avslutades som vanligt med god fika, lotteri och inforation om kommande aktiviteter.
Text: G.A.