Onsdagsmöte 17 jan

Senioruniversitetet informerade om sin verksamhet, Ann-Charlott Ekstrand
Information om KPR, Eisabeth Schade Dahlström

  • Senioruniversitetet informerar om sin verksamhet, Ann-Charlott Ekstrand
  • Information om KPR, Eisabeth Schade Dahlström
  • Senioruniversitetet informerar om  sin verksamhet,  Ann-Charlott Ekstrand
  • Information om KPR,  Eisabeth Schade Dahlström

Vid vårt onsdagsmöte den 17 januari gästades vi av representanter från Senioruniversitetet i Alingsås. Ordf Lotta Ekstrand berättade om organisation och verksamhet i Alingsås.
Den lokala föreningen i Alingsås (SUA) samarbetar med Folkuniversitetet i Göteborg. Folkuniversitetet tillhandahåller föreläsare och lokalavdelningen ordnar lokal samt bjuder in till föredragen. Terminens första träff var tisdagen den 16/1 då Karl de Fine Licht från Chalmers berättade om frågor kring Artificiell Intelligens (AI).
Lokalt samarbetar SUA med Alingsås Kulturhus så flertalet föreläsningar sker i bibliotekets lokaler. Programmet för våren är också redovisat i kulturhusets program för våren 2024. SUA nästa föreläsning blir den 20 februari och kommer att handla om samverkan mot ungdomsbrottslighet.
Ett av SPF:s områden är utbildning, där vi ju bl a säger "livslångt lärande tar inte slut vid 65. SUA erbjuder här möjligheter för de som är intresserade att få veta mer.
Vid mötet berättade också Elisabeth från styrelsen om arbetet med kommunala pensionärsrådet, KPR. KPR är ett forum där representanter från kommunens skilda pensionärsföreningar träffar tjänstemän och politiker för att diskutera aktuella frågor. Som exempel nämndes en fråga som skall diskuteras vid nästa träff: Personalförsörjningen inför kommande sommar.
Harriet från aktivitetskommittén informerade slutligen om arbetet med att ordna träffar av olika slag. Just nu är det ganska mycket aktiviteter på gång och det är ibland svårt att hitta lediga rum i föreningens lokaler.
Mötet avslutades som vanligt med kaffe och (denna gången) muffins.
HaAn