Provapå Bowling, på Stures

Prova på Bowling på Stures.
Ca 20 SPF:are träffades på Stures den 26 oktober för en timmas Bowling som avslutades med gemensam lunch.