Onsdagsmöte 23 november

Håkan Olsson höll föredrag om bin och honung

Vid SPF Seniorerna Hjortens onsdagsmöte (den 23/11) fick vi höra Håkan Olsson berätta om bin och biodling.
Håkan har varit biodlare i många år och kunde berätta mycket från sitt umgänge med bina. Ett bisamhälle innehåller normalt ca 70 000 bin. Det stora flertalet flyger omkring och samlar nektar som sedan blir till honung vid lagringen i kupan. Under vintern sitter bina tätt som i ett klot. När våren kommer behöver de hitta nektar för att bli fler och för att orka börja sitt arbete. Det är därför viktigt att ha tidigt blommande växter i kupornas närhet. Vide och sälg hör till de växter som ger nektar tidigt på våren. Olika sorters blommor kan slå igenom i honungens smak. Det krävs oftast ganska stora fält i kupans närhet, t.ex. en rapsåker, för att det skall märkas. Det kan även vara fråga om tid, t.ex. när ljungen blommar är det inte så många andra växter i skogen som konkurrerar med smaker. Bina sliter normalt ut sina vingar i sitt flitiga insamlande av nektar. I praktiken innebär detta oftast att den sista turen slutar med att biet inte orkar utan faller till marken. När bina svärmar handlar det oftast om att samhället har börjat "föda upp" en ny drottning. När biodlaren lyckas ta vara på svärmen har ju ett samhälle plötsligt blivit två. Bina påverkas givetvis av de klimatförändringar som vi upplever. När temperaturen ökar och sommaren blir längre ökar det tid som bina letar efter nektar. Om inte antalet blommor då ökar kan effekten bli den att bina förbrukar energi utan att hitta mer nektar vilket leder till att honungsskörden blir mindre.
Efter dessa nya kunskaper smakade det gott med kaffe och kaka. Mötet avslutades med lottdragning och information om kommande aktiviteter.
HaAn