Onsdagsmöte

Onsdagsmöten våren 2024. kl.15.00 i vår lokal Savannen. Landskyrkoallén 4
17 januari: Senioruniversitetet informerar om  sin verksamhet,  Ann-Charlott Ekstrand
Information om KPR,  Eisabeth Schade Dahlström
31 januari: Mitt London, Bengt Herrman  berättar om sin uppväxt i London under 60-talet.
14 februari: SPF Seniorerna Hjorten, Årsmöte Musikunderhållning av Gitarrgruppen.
28 februari: Musikunderhållning av duon Springdale
13 mars:Musikunderhållning, ”Robertson tolkar  Robertson” Monika Robertson
27 mars: Föredrag om Beatles historia, Maria Wingate
10 april: Musikunderhållning  med Arvid & Peje
24 april: Musikunderhållning, Biggi Vinkeloe trio
8 maj: Quiz med Benny Brockmark och Hans-Olof Andersson
22 maj: Information om förebyggandeenheten, Elisabeth Schade Dahlström
Musik underhållning Ukelelegruppen

I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan    Välkomna!