Onsdagsmöte

Onsdagsmöten våren 2022. kl.15.00 i vår lokal Savannen. Landskyrkoallén 4.
19 jan:    Inställt Bredaredspojkarna, trio
2 feb:      Inställt och flyttat till 8 juni
16 feb:    Årsmöte och Ukelelegruppen under ledning av Bengt Hallberg
2 mars:   Christers trio
16 mars: Hälsa och lycka på äldre dar med Gert Johansson
30 mars: Invandringen till Alingsås 2015 och hur sitauationen är idag
                med Lennart Anderberg
13 april:  Countrymusik med Benny Jannerbrink
27 april:  Elens historia ”När elen kom till byn”
               med Evert och Christer Johansson
11 maj:   Pianounderhållning med Stefan Johammar & CO
25 maj:   Lokaljournalistik, utmaningar och möjligheter
               med Mårten Öhman Alingsås Tidning
8 juni:     En nostalgisk resa från Stora Lundby Järnvägsmuseum till
               Anten-Gräfsnäs Järnväg  med Karl-Axel Björkdahl
Entréavgift inklusive kaffe med dopp 50 kr.