Stampens kvarn, 22 maj

SPF Hjorten besökte Stampens kvarn

Ett dussintal medlemmar kom till onsdagsmötet den 22 maj. Björn Florin berättade om kvarnens historia och guidade oss runt.
Stampens kvarn är ett av Alingsås äldsta industriminnen. Man vet inte året när den byggdes men från kartor och beskrivningar drar man slutsatsen att den uppfördes någon gång mellan 1750 och 1760.
Kvarnen användes fram till 1976 för sitt ursprungliga ändamål: mala säd till mjöl. I stort sett alla maskiner och andra tekniska anordningar finns kvar på de platser där de en gång användes.
I dag används byggnaden som museum och utställningslokal i Alingsås hembygdsförenings regi. Stampens kvarn håller öppet för besökare 1 juni till 25 augusti.
Björn avtackades och besöket avslutades med att det medhavda fikat förtärdes i trädgården hos Björn och Ingela.

Text: HaAn  Bild: B-Å K