Alingsåsbilder, 26 okt

En stad som förändrats

Lokalen på Kungsgatan 4 var fylld. Ett femtiotal SPFare hade bänkat sig för att avnjuta Ulf Lance Karlssons bildspel över gamla Alingsåsmiljöer med rubriken "En stad som förändrats". Under tiden 1960-1985 har han flitigt fotograferat hus, gator och händelser i Alingsås och ett urval av dessa presenterades i det bildspel som nu visades. Bilder på åkrarna och gärdena där idag Östlyckan och Teglbruket finns, de "irriterande" järnvägsövergångarna, husen som flyttades för att då ge plats åt E3an och många, många byggnader som rivits för ett nyare Alingsås. En gatubild från tiden innan högertrafiken där en röd Opel Kapitän kör bakom en SAAB i möte med en grå PV. En annan bild på Stora Torget där Oskar på Skår står med sin häst och vagnen med sopsäckarna.
Ett fint tidsdokument visades och många igenkännande kommentarer hördes om folk och byggnader i en stad som förändrats.
I SPF-lokalen finns för närvarande ett antal fotografier av Ulf Lance Karlsson från denna tid att beskåda. Välkommen in att titta!
Ulf Lance Karlsson tackades med blommor och applåder och dagen avslutades med kaffe och dopp.

Text: Harriet A.  Foto: Bengt-Åke Källström