Grimeton o Tjolöholm, 25 aug

Grimeton radiostation och Tjolöholms slott.

 

Den 25 augusti reste 27 av SPF Hjortens medlemmar på en sensommartur till norra Halland. Första stoppet var vid Grimetons radiostation från 1920-talet. Anläggningen med de sex 126 meter höga masterna syns vida omkring. Vi har väl alla sett dem från motorvägen E6 strax söder om Varberg. Anläggningen ingår i UNESCOs världsarvet. Kaffe till informationsfilmen och sedan en allsidig guidning på radiostationen. Stationen byggdes på 1920 talen och var värdens största långvågssändare. Användes för telegram, telegrafi (morse) och i första hand med New York. Konstruerad av den svenska ingenjören Alexandersson. Anläggningen är fortfarand körbar och användes av entusiaster tre gånger om året. Bra med allsidig guidning presentation och visning av stationens utrustning och historia.

Nästa etappmål var Tjolöholms slott, med likaledes proffsig guidning. Efteråt serverades vi "Slottsmiddag". På hemvägen besök vid Bräutigams marsipan fabrik/affär i Fjärås. Provsmakning av marsipanen, och köp av densamma. Resan fortsatte sedan med ett kort uppehåll på Naturum på Fjärås bräcka. Framåt sextiden var vi åter hemma i Alingsås.

Grimeton radiostation


                                                                                        Text och bild: Rune Feldt

 


Gruppen samlas inför besöket på Grimeton radiostation.


Besöket började med kaffe och fralla, varefter vi besåg en informationsfilm om radions utveckling de senaste 100 åren.


På väg mot stationsbyggnaden berättade guiden om antennanläggningen, med de sex, 127 meter höga masterna.


Stående på själva "hjärtat", Alexandesson alternator, generatorn, berättar hon livligt om konstruktionen.


Ännu en bild från sändarsalen med hjälputrustningen.


Tjolöholms slott