Cirklar, allmänt

Uppdaterat program för våren kommer.

AKTIVITETSANSVARIG och CIRKELANSVARIG

Det är hit ni vänder er om tider, lokaler, nya aktiviteter m.m.
Harriet Andersson 076-127 02 70
Exempel på kostnader för kursdeltagare.
En cirkel som pågår under 10 gånger kostar 150 kr.
Detta om kursen bedrivs i SPF lokalen.
I övriga fall kan lokalkostnad tillkomma.
Har in frågor, starttider mm. om en speciell cirkel så ta kontakt med cirkelledaren.

Aktiviteter som ser ut att inträffa samtidigt i samma lokal sker på olika veckor.