Onsdagsmöte 25 maj

Lokaljournalistik, utmaningar och möjligheter med Mårten Öhman Alingsås Tidning

SPF Seniorerna Hjortens onsdagsmöte 25 maj besöktes av Mårten Öhman från Alingsås Tidning.
Mårten började med att berätta om hur han som nyhetsansvarig hela tiden bevakar och analyserar besökandet av tidningens digitala sidor. Här anpassar man innehållet till vad som verkar vara mest efterfrågat för stunden. Det var en intressant berättelse som visar hur annorlunda dagens nättidning fungerar jämfört med papperstidningen.
Mårten berättade även historien om hur en anrik familjeägd tidning har kommit att bli en del av en modern tidningskoncern. Inom koncernen finns det tillgång till de verktyg som krävs för att tillhandahålla en modern WEB-tidning. Ur besöksstatistiken kan man t.ex. avläsa att brand är det som lockar allra flest digitala besökare.
Vi ställde oss också frågan vad det är som gör en lokaltidning till just lokal tidning. Kanske är det inte enbart de stora aktiviteterna med 100-tals deltagare som intresserar. Att rapportera om många små aktiviteter, kanske med enbart något tiotal deltagare visar på att orten har aktiva medborgare och ett vitalt föreningsliv.
Mötet avslutades på vanligt sätt med kaffe och kaka, lotteridragning och information.
Text: HaAn