Biet, 22 nov

Flitig som ett bi

Biet.

Vid SPF Hjortens onsdagsmöte 22 november berättade biodlare Håkan Olsson under rubriken "Biet, vårt viktigaste husdjur" om bin och biodling.
Sedan 10 år har han hand om 10 egna bikupor och ser till ytterligare 10.
Som medlem i Alingsås biodlarförening, en förening som funnits i 100 år, informerar han om biodling. Ytterst få kan försörja sig på enbart biodling i Sverige. Utbildning kan man få vid en två-årig kurs i Höör i Skåne. För att få ekonomin att gå ihop behöver man 100-200 bisamhällen!
I en kupa finns en drottning och några drönare, vars enda uppgift är att befrukta honan. Resten är arbetsbin med olika uppgifter: putsbin, amningsbin, städbin, husbin, vaktbin och spejarbin. Mot slutet av sina liv blir de alla flygbin. Efter ca 5 veckor av flygande slits vingarna ut och bina faller döda ner.
Av bina får vi hjälp med pollinering av olika växter, då bina samlar nektar som blir honung Den har bina samlat in för sina vinterbehov, så man måste ersätta den med sockervatten.
Under vintern samlas bina tätt, tätt i ett "vinterklot" för att hålla värmen. I februari/mars måste de ut för att bajsa. Detta sker en solig ofta kall dag. Några fryser ihjäl under utflykten.
Färsk honung har egenskaper som gör att den kan läka sår.
För att bin ska trivas och alltid ha tillgång till nektar krävs många olika växter. Ett stort rapsfält ger mycket honung, men bina behöver växter som blommar både före och efter rapsen. Genom att "dansa" kan ett bi visa andra bin var fin nektar finns, hur mycket och av vilken kvalitet. Bin kan flyga ända till en kilometer bort.
Detta och mycket mer berättade Håkan Olsson. Nog blev man sugen på att ha en liten bikupa i sin trädgård. Inte bara honung utan även fin frukt skulle man få då.
Alingsås biodlarförening ger upplysningar till alla intresserade och ordnar också nybörjarkurser i biodling.
Föredragshållaren avtackades med blommor varefter kaffe med dopp serverades.
C Lj

Foto: Bengt-Åke Källström