Årsmöte, 10 feb

Hjortens styrelse för 2016

Från vänster Leif Montell, Harriet Karlsson, Hans Bernhardsson Ordf,
Bengt Hallberg och Christer Lank (samt Siv Engman som ej är med på bild.)

 

 Årsmötesförhandlingar.

 

Ett stort antal medlemmar i SPF Hjorten samlades i veckan i Equmeniakyrkan till sedvanligt årsmöte. Jan Kesker inledde med parentation över dem som avlidit under året och efter en tyst minut avrundade Jan Hagström med stämningsfull pianomusik. Till kaffet underhöll ABB – Alingsås Barbershop Boys – fyra musikaliska herrar med godbitar ur sin repertoar där också publiken fick göra sina röster hörda innan årsmötesförhandlingarna tog vid under Kristina Grapenholms smidiga ordförandeskap. Läget i föreningen befanns vara mycket gott, både gällande medlemsantal, aktiviteter och ekonomi. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och budget för 2016 fastställdes. Ordförande Hans Bernhardsson omvaldes liksom Bengt Hallberg och Leif Montell. Christer Lank behåller sin plats till nästa årsmöte. Nya ledamöter är Siv Engman och Harriet Karlsson. Eva Kjell går in i programkommittén och Vivian Björkdahl i serveringskommittén. Avslutningsvis kunde Hans Bernhardsson berätta att styrelsen arbetar intensivt med lösningen på föreningens lokalproblem, en långdragenprocess, varefter blommor utdelades till avgående funktionärerna Kristina Andersson, Barbro Wedell och Ulf Carlsson som var närvarande, samt via ombud till Kerstin Feldt och Georg Tegstam.       SDT

 

Alingsås Barbershop Boys (ABB) underhöll efter mötet.

 
Från vänster Christer Wennö bandets pianist, Ove Bengström, Leif Åkerblad och Hans Zakrisson.
Hatten till höger representerar Jan Arhusiander som ej kunde delta.

Foto, alla bilder: Bengt-Åke Källström