Hjortens Musikanter

Musikanterna spelar på novembers månadsmöte, 2015.