DuoKomp, 15 jan

DuoKomp, Kenneth och Kenneth

På SPF Seniorerna Hjortens första onsdagsmöte för året (den 15 januari) underhöll gruppen DuoKomp.
Ett antal kända melodier, och faktiskt också några mindre kända, framfördes av Kenneth & Kenneth (Lundberg & Ardehed).
Med stor spelglädje och lite trevligt småprat mellan sångerna fick närvarande medlemmar vara med om en upptakt som man kan säga "satte färg på det nya året".
Programmet avslutades dessutom med en musik-quis där deltagarna, förutom att känna igen melodierna dessutom skulle svara på någon klurig fråga med (viss) koppling till melodin.
I samband med fikat så informerades om kommande aktiviteter innan den avslutande lottdragningen.

Text: HaAn    Bild B-Å K